Vision & koncept

Vores vision er at få mennesker til at leve i et tæt forhold til hinanden og i et bedre forhold til naturen. Kernen i vores bofællesskabskoncept er derfor en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Og hvad betyder det så helt konkret?

Fællesspisning

Første parameter er fællesspisning i alle vores bofællesskaber fire dage om ugen baseret på økologiske råvarer. Som bofælle flytter du ind med en færdigforhandlet ordning, hvor maden leveres og madplaner følger med – også for vegetarer, veganere og allergikere. Leverandøren forpligtiger sig til at mindske mad- og emballagespild. Vi tror på, at kernen i et stærkt fællesskab er mødet over maden. Og så gavner det miljø og økonomi at spise sammen – og det letter bofællerne for en masse praktik. Et år efter indflytning kan bofællerne tage madordningen op til overvejelse og på baggrund af deres erfaringer gå videre med madordningen eller revidere i den.

Delebiler

Det næste vigtige skridt er at mindske forbruget af biler. I bofællesskabets ejerforening er således afsat midler til en fælles el-delebilsordning, som vi håber kan forhindre folk i at købe bil nummer to eller betyde, at de måske helt kan undvære egen bil. Helt fra vi starter et projekt op, samarbejder vi med kommunen om at minimere antallet af parkeringspladser for at give mindre incitamentet til at have egen bil. Parkeringspladser placerer vi decentralt, så bofællerne vil møde hinanden på deres vej fra bil til bolig, og det sikrer bilfrie zoner i området til børns leg og ophold i naturen.

Microliving

Fællesspisning og delebil tager hånd om nogle af de største ressourceudfordringer for miljøet i den private husholdning – men en tredje er selve boligen. Det er derfor et kardinalpunkt for os at skabe bofællesskaber, hvor den private bolig er mindre end hvad man måske ellers forventer, til gengæld deles bofællerne om en masse, attraktive kvadratmetre i fælleshuset. EcoVillage er meget inspireret af microliving-konceptet, hvor boligerne tænkes små og smarte med flere funktioner i én og indbyggede opbevaringsløsninger.

Der er flere grunde til det:

  1. Den sociale gevinst er, at bofællerne jævnligt må ud i fællesskabet for at søge de funktioner, som ikke er tilknyttet den enkelte bolig
  2. Den økonomiske gevinst er, at vi kan tilbyde billigere boliger, også i områder der er meget attraktive, end hvis vi byggede store boliger. Det giver en social diversitet, fordi folk med forskellig økonomi kan bosætte sig i bofællesskabet.
  3. Det har en vigtig miljømæssig konsekvens. En lille og kompakt bolig skal varmes mindre op, belyses mindre, vedligeholdes mindre og giver mindre plads til nye ting. Vi arbejder målrettet på at skabe en æstetisk og bæredygtig funktionsvæg i vores boliger, som skal have klap-ud-seng, klap-ned-borde og opbevaring. Vi arbejder således ud fra mantraet om at ens penge ikke skal bruges på mursten, men på livet.

Vi har mange forskellige boligstørrelser, så der er plads til mennesker i mange livssituationer og aldre.

På den måde kan man sige, at et bofælleskab minimerer spild på utrolig mange parametre i kraft af, at man deles om rigtig mange ting, og det er ikke bare mad, biler og boligmetre. Det drejer sig også om græsslåmaskiner, køkkengrej og værktøj. Alle vores fælleshuse kommer med en indretningspulje, hvor vi opfordrer bofællerne til at købe brugte møbler eller selv spæde i med egen genbrug og således have midler til andre ting. Vi opfordrer også til at etablere en byttebørs på stedet.

Regnvandsgenanvendelse & solceller

Regnvand til toiletskyl og vaskemaskiner er et vigtigt punkt for os, og det kommer med i de projekter, hvor tagfladerne er store nok til at muliggøre det. Vi etablerer fællesvaskeri i vores bofællesskaber med regnvandsgenanvendelse og indsætter vandsparehaner, -brusere og toiletter.

I videst muligt omfang opholder vi regnvandet på egen grund til søer og vandløb. Vores fællesarealer fremstår som dyrkningsområder med drivhuse og bede, og ellers med høje græsser, træer og buske for at minimere omfanget af drift og vedligeholdelse.

I alle vores projekter indgår solceller som en væsentlig energikilde, mens opvarmning er varmepumper, jordvarme eller fjernvarme.

Bæredygtige materialer

I alle vores samarbejdsaftaler stiller vi krav om en miljøcertificering. Det kan være (minimum) DGNB Guld eller en Svanemærkning. Dette ser vi som et centralt styringsmæssigt værktøj både for os og for vores samarbejdspartnere. Derudover er det meget tydeligt beskrevet i vores aftaler, at det er væsentligt for os, at såfremt der er et valg imellem et miljørigtigt materiale og et konventionelt, af samme pris og kvalitet, så skal det miljørigtige vælges. Vi arbejder fokuseret sammen med vores samarbejdspartnere på hele tiden at udskifte konventionelle materialer med mere miljørigtige valg. Vi har tilknyttet en miljøkonsulent i dette arbejde.