KORSVEJGÅRD, MÅLØV

Overblik over bofællesskabet

Bofællesskabet kommer til at bestå af ca. 44 lavenergi boliger i varierende størrelser med træfacader samt et fælleshus på ca. 500 m2. Bofællesskabet opføres på Måløv Hovedgade 123. Der er forventet indflytning i bofællesskabet medio 2025. Boligerne opføres som ejerboliger og priserne starter ved. ca. 1.750.000 kr.   

I bofællesskabet opføres boliger i mange forskellige størrelser for at øge diversiteten i beboersammensætningen, da vi mener, at det giver et mere dynamisk sammenhold, at alle aldersgrupper er repræsenterede.

Der vil være små boliger til enlige, lidt større boliger til enlige med børn, boliger til par uden hjemmeboende børn, til “seniorer” samt treplansrækkehuse til den store familie.

Fælles for alle boligerne er dog, at de er kompakte, funktionelle og at de kun indeholder de faciliteter, der bruges i hverdagen.

Gæsteværelser, kontor og andet der kun benyttes lejlighedsvist, placeres i fælleshuset. Imellem husene vil der være et fællesområde til køkkenhaver, drivhuse, grillområder og leg.

Æblegården hems

Vi er fortalere for, at man bruger så få penge på mursten som muligt, og i stedet for bruger livet på at være der for familien og vennerne og forfølge personlige udviklingsmål og drømme. 

Hele vores koncept er indrettet med dette for øje. Samtidig lægger vi stor vægt på at skabe rammen om et fællesskab som giver de bedste forudsætninger om et blomstrende og levende fællesskab på tværs af alder og livssituation.

Vil du høre mere?

Ring på tlf. 30 28 14 99 eller udfyld formularen herunder

Arkitektur og byggeri

Tegnestuen WERK står for at tegne byggeriet. Boligerne vil være toetages rækkehuse og små og mindre et-plans boliger i stueplan. Alle vil have egen terrasse, tagterrasse og/eller altan.

De anvendte materialer til byggeriet vil være velafprøvede, bæredygtige og lokalt producerede. Byggeriet vil være modulopbygget træbyggeri, og produceret i Danmark.

Byggeriet vil blive svanemærket, og vil blandt andet benytte genanvendelse af regnvand til tøjvask i fællesvaskeriet og til toiletskyl i fælleshuset.

Foto æblegården
faelleskab

Fællesskabet

Mange mennesker savner hverdagsfællesskabet, muligheden for at mødes spontant i dagligdagen. Børnene trives med det – og det er praktisk ovenikøbet. Eksempelvis, at man ikke selv skal stå med madlavningen hver dag. I Korsvejgård vil der være sund økologisk fællesspisning mandag til torsdag, hver uge.

Fællesskabet er i fokus, men “forskelligskabet” er lige så vigtigt. Vi vil også meget gerne have, at man fortsat kan prioritere familie og andre venner og sig selv ikke mindst. Så vi har sørget for, at der er et privat udeareal til alle, blandt andet og derfor er der ikke fællesspisning i weekenden, udover hvad I selv får lyst til at arrangere. Derudover er der i arkitekturen tænkt over, at man skal kunne være privat i sin bolig.

Fællesskabet skal bofællerne selv være med til at udvikle henover byggeprocessen.

Boligerne er ejerboliger og med priser fra ca. kr. 1.750.000-4.500.000.

Miljørigtigt

bofællesskab i

København

slider-1

Svanemærkede

materialer, solceller og DGNB Guld certificering

Liv og glade dage

Funktionelle

boliger, fællesskab og fælles faciliteter

FORELØBIG_ VIS 01_til kommentering 2
Family,Picking,Vegetable,From,Backyard,Garden

Vision

Deleøkonomi, fællesskab og miljøbevidsthed er værdier, der er stærke hos nutidens storbyboere.

Samtidig er der et bredt ønske om at have en større grad af fleksibilitet og frihed til at prioritere tid med familien, videreuddannelse, karriereomlægning og ferie, hvilket vanskeliggøres af, at husejere i dag ofte har en økonomi, der er bundet op på det økonomiske behov for to fuldtidsstillinger.